Menu

Elektroliza

12 grudnia, 2019 - Laboratorium
Elektroliza

Elektroliza jest bardzo znanym pojęciem, które odnosi się do wszelkiego typu zmian struktury chemicznej substancji. elektroliza zachodzi pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. zazwyczaj pojęcie to obejmuje tylko proces rozkładu.

Czym jest elektroliza?

Elektroliza to specyficzne proces elektrochemiczny w którym doprowadza na zewnątrz energia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie różnego rodzaju przemian chemicznych, które to związane są z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na powierzchni tak zwanych elektrod warunkiem, która jest niezbędne do tego aby mógł zajść proces elektrolizy jest obecność środowiska wodnego.

Skutki elektrolizy

W wyniku procesu elektrolizy możliwe jest otrzymanie różnego typu produktów, a wszystko to zależy od warunków prowadzenia tego procesu. Elektroliza (tu) stopionego elektrolitu lub jego wodnego roztworu w różnych stężeniach, w różnych temperaturach, a także przy użyciu zewnętrznego źródła prądu o zmiennym napięciu, a także zastosowanie różnych elektrod powoduje, że w wyniku tego procesu powstają bardzo różne produkty. Takie podejście sprawia, że ustawiając odpowiednie doświadczenie przeprowadzając proces elektrolizy możemy otrzymać pożądane produkty. Wszystkie przemiany, jakie zachodzą podczas elektrolizy są określane ilościowo wyprawach sformułowanych przez Faradaya – to właśnie on określił prawo elektrolizy.