Menu

Rodzaje homogenizatorów laboratoryjnych i ich zastosowanie

23 czerwca, 2020 - Laboratorium
Rodzaje homogenizatorów laboratoryjnych i ich zastosowanie

Bardzo często do przeprowadzenia odpowiedniej analizy laboratoryjnej niezbędne jest właściwe przygotowanie próbek i surowców, a także prawidłowe ich rozdrobnienie oraz zmieszanie. Homogenizacja jest procesem, który umożliwia otrzymanie jednorodnej konstytucji materiału. Należy zaznaczyć, że procesowi temu mogą być poddawane nie tylko materiały stałe i płynne, ale również ich mieszaniny.

Rodzaje homogenizator laboratoryjnych

Homogenizacja jest bardzo ważnym procesem, ponieważ pozwala łączyć ze sobą składniki w celu wytworzenia jednolitej mieszaniny. Jednak najczęściej proces ten przeprowadzany jest w laboratoriach, w których analiza musi być poprzedzona starannym rozdrobnieniem materiału. Do homogenizacji stosuje się różne urządzenia, takie jak:

W zależności od rodzaju materiały stosowane są rożne typy homogenizatorów laboratoryjnych.

Zastosowanie poszczególnych rodzajów homogenizatorów laboratoryjnych

Homogenizator kulkowy jest urządzeniem stacjonarnym i coraz częściej występuje na rynku w formie zautomatyzowanej. W homogenizatorze tym do rozdrabniania materiału wykorzystuje się specjalne kulki, które są produkowane z materiału odpowiednio dopasowanego do rodzaju rozdrabnianego produktu. Z kolei homogenizator ultradźwiękowy, nazywany inaczej sonikatorem, przeznaczony jest do procesu dezintegracji cząstek lub komórek, które zawarte są w zawiesinie za pomocą fal ultradźwiękowych. Natomiast homogenizator ciśnieniowy daje możliwość dezintegracji komórek poprzez przemieszczanie się zawiesinie przez wąską szczelinę i poddanie jej wysokiemu ciśnieniu, a następnie gwałtownemu uwolnienie się od ciśnienia atmosferycznego. Niewątpliwie homogenizator laboratoryjny jest bardzo ważnym sprzętem w każdym laboratorium.