Menu

Test „palce podłoga” – co to takiego?

22 marca 2018 - Kontuzje i problemy
Test „palce podłoga” – co to takiego?

Fizjoterapeuci i eksperci od prawidłowej postawy ciała dość chętnie przeprowadzają na swoich pacjentach różnorodne testy funkcjonalne fizjoterapia. To one pomagają im w prawidłowym diagnozowaniu chorób i tym samym ułatwiają wybranie odpowiedniego leczenia. Wśród testów funkcjonalnych zdecydowanie najpopularniejszy jest test „palce podłoga”. Na czym on więc polega?

Sposób wykonania testu

Osoba badana w trakcie diagnozy musi stanąć, złączyć nogi i pozostawić je wyprostowane, a następnie schylić się do nich, opuszczając powoli obie kończyny górne. Ważne jest to, by palce dłoni były w pełni wyprostowane i zwrócone w stronę podłoża. W takiej pozycji fizjoterapeuta jest już w stanie sprawdzić kilka rzeczy.

Analiza testu

Wszystkie testy funkcjonalne dostarczają lekarzom pewnych informacji. Aby wyciągnąć je z testu „palce podłoga”, należy zmierzyć odległość między najdłuższym palcem dłoni a podłożem. By wynik był jak najbardziej rzeczywisty, trzeba powiedzieć pacjentowi, by wykonał skłon przy maksymalnym rozluźnieniu mięśni. Tylko wtedy uzyskane wyniki będą obiektywne.

Co można zbadać przy pomocy tego testu?

Dzięki testom funkcjonalnym fizjoterapii bada się przede wszystkim grupę kulszowo-goleniową. Oprócz tego test „palce podłoga” pozwala ustalić ogólną mobilność stawów czy ich elastyczność. Niektórzy fizjoterapeuci regularnie przeprowadzają go na swoich pacjentach, tym sposobem sprawdzając efektywność leczenia pewnych schorzeń.