Menu

Użytkowanie wag w aptekach

Sierpień 8, 2018 - Apteki
Użytkowanie wag w aptekach

W przypadku wag laboratoryjnych ich użytkowanie wcale nie jest rzeczą skomplikowaną. Można nawet stwierdzić, że ważenie jest banalnie proste.

Ważenie w aptekach

Ważenie w przypadku pracy w aptece wydaje się bardzo proste. Wystarczy tylko, aby waga laboratoryjna z DanLab miała odpowiednie funkcje. Ważenie wtedy przebiega w następujący sposób.

1. Urządzenie należy podłączyć do zasilania sieciowego. Prąd jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Następnie wybiera się przycisk „ON/OFF”, aby włączyć urządzenie.

2. Należy sprawdzić czy urządzenie zostało ustawione w odpowiedni sposób, tj. czy urządzenie jest wypoziomowane. Błędne ustawienie urządzenia wpływa na to, że pomiar nie będzie prawidłowy.

3. Po poprawnym ustawieniu wagi laboratoryjnej włączyć należy autotest.

4. Kiedy autotest zostanie zakończony, można przejść do poprawnego ważenia danej tabletki czy też innej rzeczy.

5. Ważenie odbywa się poprzez:
– umieszczenie na wadze odpowiedniego preparatu czy przedmiotu,
– należy wcisnąć przycisk „STAB” i odczekać dwie sekundy,
– następnie należy odczytać pojawiający się wynik.

6. Tarowanie wagi
Tarowanie przede wszystkim nie nadaje się ono do ważenia rzeczy mniejszych niż jeden gram.
Po tym jak waga się ustabilizuje i wybierze się przycisk „STAB” należt wcisnąć „TARE”. Waga powróci do wartości zerowej.

7. Po zakończonej pracy wagę laboratoryjną należy wyłączyć za pomocą przycisku „ON/OFF”. W ten sposób urządzenie zakończyło swoją pracę w danym zakresie.

Obsługa wagi laboratoryjnej wcale nie jest skomplikowaną czynnością. Można nawet powiedzieć, że wręcz odwrotnie.